Telefon
WhatsApp
Yangın Kapıları NEDİR ?

YANGIN KAPISI YÖNETMELİĞİ VE ÖNEMİ

Yangın kapısı; olası bir yangın anında insanların çok hızlı bir şekilde yangın merdivenine ulaşmalarını sağlayan, duman, alev, ısı sızdırmazlığı sağlayarak yaşam alanı oluşturan, alev ve ısı geçirmediği için yangının başka bir bölgeye yayılmasını engelleyen, yangında can ve mal kaybını en az indiren yangın güvenlik tedbiri olarak adlandırılabilir. Yangın kapısı; yangın anında, kaçış koridorlarını, sığınakları, yangın merdivenlerini dumandan ve alevden koruması gerektiğinden yangın tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak üretilmelidir.

Yangın kapısı yönetmeliği

İnsan canı söz konusu olduğu için İç İşleri Bakanlığı 2002 yılının mayıs ayında 1313 sayılı isteği üzerine 7126 sayılı Sivil Savunma Kanuna ek olarak Bakanlar Kurulu tarafından 12.06.2002 tarihinde imzalanan ‘’Yangın Kapısı Yönetmeliği’’ resmi gazete yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde üretilen ve üretilecek olan bütün yangın kapılarının bu yönetmeliğe uygun olarak üretilmesi zorunluluk haline getirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre; gün içerisinde en az 25 kişi barındıran konutlar, göster merkezleri, alış veriş merkezleri, iş yerleri, hastaneler, konser alanları, tiyatro ve sinemalar, yurtlar, eğitim kurumları ve endüstriyel tesisler için her katta yangın merdivenine ulaşım sağlayan ve zemin katta dışarı çıkışı sağlayan ana girişten bağımsız bir yangın merdiveni bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Yangın kapısı yönetmeliği aynı zamanda yankın kapısı özelliklerini ve nasıl olması gerektiğini de tanımlamıştır. Buna göre bir yangın kapısında; TSEK belgeli olmalı, DIN 4102 ve TS 1263 standartlarına uygun, tamamen yanmaz malzemelerden yapılmış, duman sızdırmazlık özelliğini sağlayan kapı altı giyotinleri olan, ısı ve alev geçirgenliği olmayan özellikleri taşıması zorunlu tutulmuştur.

Yangın kapısının önemi

Yangın kapısı yönetmeliğinden önce insan canı önemsenmiyor, binalara yapılan yangın kapıları insan sağlığını koruyacak özellikleri taşımıyor veya yangın kapıları hiç yapılmıyordu. Çıkan yangınlarda can kaybı sayısı onları geçebiliyordu. Yangın kapısı yönetmeliğinin ardından çıkan yangınlarda can kaybı sayısı minimum sayılara gerilemiş ve yangın kapısının önemini gözler önüne sermiştir. Yangın kapılarının insan hayatını kurtardığı görüldüğü için önemi anlaşılmış ve 2002 yılından sonra bu yönetmelik genişletilerek revize edilmiş ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yangın kapısı, yangın anında kurtarıcı rol oynadığından yaşayacağının binalarda yangın kapısı olmasına ve bu kapıların yönetmeliklere uygun olmasına özen göstererek hem kendi canınızı, hem de başka insanların canlarını korumuştur.

TEKLİF FORMU