Telefon
WhatsApp
Aerosol Söndürme Sistemi NEDİR ?

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ AEROSOL GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

İnovatif yaklaşımları müşterilerine ulaştırmayı ilke edinen firmamız

Yoğunlaştırılmış Aerosol Söndürme Sistemlerini sizlerle buluşturuyor. 

Aerosol Yangın Söndürme Sistemleri nedir? 

Aerosol: 10 mikrondan küçük katı taneciklerin gaz içinde yayılma olayına denir. Aerosol katısı hedef bölgeye tetikleyiciler yardımıyla inert bir gaz ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı partikülleri hızla hedefleri ile süratle etkileşime girerler.

 Aerosol katısı potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve oldukça iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.

Potasyum; deniz suyunda 0,380 g/kg oranında bulunan, insan sağlığına zararsız bir elementtir.

Her insan başta sinir siteminin ihtiyacı olmak üzere her gün 3,5 mg potasyuma ihtiyaç duyar.

ISO 14001 belgesine sahip potasyum esaslı olduğu için; toksik ve iletken olmayan oksijen bağlamayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınma etkisi ve karbon ayak izi bırakmayan bir malzemedir.

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.

TEKLİF FORMU